Målgruppe

Børnehusenes målgruppe er børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Overgrebene kan være aktuelle eller være begået tilbage i tiden.

indholds splitter
Det er lovpligtigt for kommunen at benytte børnehuset som led i den børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen. Barnets/den unges nærmeste omsorgspersoner kan ved behov også modtage krisestøtte i børnehuset.
Kommunale myndighedsrådgivere kan få konsultativ bistand i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb, også i forhold til tvivl om, hvorvidt sagen skal udredes i børnehuset.
Andre fagpersoner, som fx lærere, pædagoger eller sundhedsplejersker, der er i tvivl om en mistanke om overgreb, skal gøre brug af deres kommunale beredskab.
Børnehuset yder ikke konsultativ bistand til borgere. Hvis et barn eller en ung eller forældre selv henvender sig telefonisk til børnehuset, skal børnehuset være behjælpelig med at formidle en konkret lokal kontakt til barnets/den unges eller forældrenes kommune.