person der tegner
person der tegner

Børnehusene yder en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager om overgreb mod børn og unge.

Indsatsen sker i et børnevenligt miljø med barnet i centrum.

Børnehus Hovedstaden logo
Børnehus Midt logo
Børnehus Nord logo
Børnehus Sjælland logo
Børnehus Syd logo